İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Bir süredir ekonomik darboğazdan geçmekteyiz.

Bunun sonucunda pek çok borçlu kişi borçlarını ifa etmemektedir.

İcra dairelerinin işlerini özenli yapmadığı gerçeği de göz önüne alındığında Türkiye’de alacağın temin edilmesi çok zor olmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

İcra hukukundaki uzman kadromuz ile sizlerin ihtiyacı olabilecek ilamlı, ilamsız icra veya kambiyo senedi takibi için yardımcı olmaktayız.

İcra takibi uzun bir süreçtir. Ve para temin edilmediği takdirde icra takibi açmanın anlamı yoktur.

Haciz konusunda uzman avukatlarımız ile borcun ödenmesini sağlamaktayız.