İş Hukuku
İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki sözleşmeler sıklıkla dava konusu olmaktadır.

Hem işçinin hem de işverenin haklarının korunması için 4587 Sayılı İş Kanunu’nun büyük bir incelikle uygulanması gerekmektedir.

Bu bağlamda sözleşmenin yapım aşamasındaki hukuki danışmanlıktan, dava sürecine geçmiş uyuşmazlıklara kadar bütün hukuki süreçlerde müvekkilimizin menfaatlerini azami ölçüde sağlamak için çalışmaktayız.

İş Hukuku
İş Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında iş kazalarından doğan tazminat alacakları ve iş sözleşmelerinin fesih süreçleri konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktayız.