Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile beraber bilişim hukukunda yeni bir döneme girilmiştir.

İdari teşkilat bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu oluşturulmuş. Ve bu Kurul, KVKK’nın uygulanmasının denetleyicisi olmuştur.

Artık, kişisel verilerin keyfi olarak saklanması, işlenmesi ve aktarılması idari ve adli cezalara tabi olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Ofisimizde oluşturduğumuz özel bir birim ile şirketinizin KVKK ile uyumlu hale getirebiliriz.

Bu uyumluluk süreci kanuni bir zorunluluk olup, uyulmadığında ağır yaptırımlara sebebiyet vermektedir.

Veri Sorumluları Siciline kayıttan şirket sözleşmelerinin düzenlenmesine kadar bütün KVKK uyumlulaştırma sürecinde sizlere hukuki destek sağlamaktayız.