Makaleler

Son Makaleler

Konkardato Nedir?

Konkordato Nedir?

İflas erteleme kurumu 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kurum yerine konkordato kurumu adeta yeniden diriltilmiş ve bu sayede ihtiyaçlara karşılık verilmeye çalışılmıştır.

İki kurum arasında hem hukuki hem ekonomik olarak farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda konkordato sürecini hukuki ve ekonomik perspektiften kısaca inceleyeceğiz.

İflasın ertelenmesi; hakim ile borçlu(iflasın ertelenmesini talep eden) arasında yürüyen bir süreç idi. Oysa konkordato; alacaklılar ile borçlu arasında yürüyen bir süreçtir. Konkordato, belli orandaki alacaklılar tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. Bu sebeple konkordato başvurusu sıradan bir hukuki başvuruymuşçasına değerlendirilemez. Alacaklılar ile borçlu arasındaki finansal sürecin çok iyi yönetilmesi gereklidir. Vekalet verilen avukatın gerekli niteliklere sahip olmasına özen gösterilmedir.

Konkordatonun onaylanması ile beraber, borçlar için 3 durum söz konusu olabilir:

1)Borçların ötelenmesi: Likidite sorunu yaşayan firmaların talebine uygun bir yoldur.

2)Borçlarda indirime gidilmesi: Borca batık firmaların talebine uygun bir yoldur.

3)Karma çözüme gidilmesi: Bu yolla borçlarda hem indirim hem de borçların ötelenmesi sağlanır.

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

Konkordato talebi asliye ticaret mahkemesine yapılır. Konkordato talebi için öncelikle konkordato ön projesi hazırlanmalıdır. Bu projeyi konkordato talep eden taraf hazırlar. Bu projede borçların ne kadarının, ne zaman, nasıl ödeneceği açıklanır. Bunun dışında bilanço gibi bazı evrakların da teslim edilmesi gereklidir. Bu koşullar sağlandığı takdirde 3 aylık geçici mühlet alınmış olur. Bu süre, talep üzerine 2 ay daha uzatılabilir. Hakimin geçici mühlet kararı verme konusunda taktir yetkisi yok denecek kadar azdır. Gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığı incelenir. Burada hakimin yaptığı incelemeyi günlük dilde ifade edecek olursa “check-list” incelemesidir.

Geçici mühlet kararının alınmasıyla beraber icra takiplerine devam edilemez. Yeni bir icra takibi yapılamaz. Ayrıca bu karara karşı üst mahkemeye gidilemediği için borçlu için 5 aylık nefes alma süresi başlamıştır. Bu sürenin verilmesiyle alacaklılar ile borçlu arasında anlaşma iklimi için uygun ortam oluşturulur.

Geçici mühlet ile beraber geçici komiser atanır. Geçici komiser, borçlunun tasarruf yetkisini kısıtlamamaktadır. Konkordatonun başarıya ulaşması için gerekli incelemeleri yapmakla görevlendirilen bir kişidir.

Konkardato Nedir?
Konkardato Nedir?

Geçici Mühlet Nasıl Kesin Mühlete Çevrilir?

Geçici mühlet süresi bitmeden kesin mühlet kararı alınamazsa geçici mühlet kararı kendiliğinden kalkar. Dolayısıyla alacaklılar, borçluya takip yapma imkanı bulurlar.

Kesin mühlet kararının verilebilmesi için “konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması” gereklidir. Yukarıdaki ifade kanunda yer almaktadır. Yani hakim kesin mühlet vermeden önce şu incelemeleri yapacaktır: borçlunun sunduğu konkordato planının ekonomik olarak gerçekçi olup olmadığı, kanunda belirtilen orandaki alacaklıların konkordatoyu onaylamasının yüksek ihtimal olup olmadığı.

Kesin mühlet kararı 12 ay olup 6 ay daha uzatılabilir. Kesin mühlet kararına karşı üst mahkemeye gidilemediği için borçlu için 18 ay gibi uzun bir nefes alma süresine kavuşur. Ayrıca kesin mühlet kararı ile beraber geçici komiser kesin komisere dönüşür.

Kesin mühlet kararı ile beraber alacaklılara davet yapılarak alacaklarını bildirmeleri talep edilir.

Kesin mühlet kararının borçlunun sözleşmeleri bakımından 2 önemli sonucu vardır.

1)Konkordato talep eden kişinin sözleşme yapmış olduğu kişiler konkordatoyu gerekçe göstererek yapmış oldukları sözleşmeleri feshedemezler. Sözleşmede konkordato durumunda haklı fesih sebebi sayılacağına ilişkin bir hüküm hükümsüzdür. Yani yapmış olduğunuz sözleşmeler sizi konkordatoya başvurmaktan alıkoyamaz. Konkordato talep etmek sizin kanuni bir hakkınızdır.

2)Konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen bir sürekli borç ilişkisi (kira sözleşmesi, hizmet sözleşmesi) varsa bu sözleşmeler komiserin uygun görüşüyle feshedilebilir. Dolasıyla borçlunun sırtında kambur oluşturan bu tarz sözleşmelerden kurtulmak mümkündür.

Konkordatonun Tasdiki İçin Neler Gereklidir?

Konkordatonun tasdik edilmesi için kanundaki 2 tip çoğunluktan birinin sağlanması gereklidir. Bu çoğunluklar şu şekildedir:

1)Alacaklıların ve alacakların yarısı

2)Alacaklıların dörtte biri ve alacakların üçte ikisi

Konkordatonun tasdikiyle beraber, borçlar konkordatoya uygun olarak ötelenmiş ve azaltılmış şekilde ödenecektir.

Konkordato tasdik edildiği takdirde bu planı kabul etmeyenler için dahi bağlayıcıdır. Dolayısıyla bu süreçte önemli olan ciddi alacaklıları ikna etmektir.

Leave a Reply