Ticari İşletme Hukuku Nedir?

Ticaret Kanunu “Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır.  Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Cumhurbaşkanınca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

Konkordato Nedir?

İflas erteleme kurumu 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kurum yerine konkordato kurumu adeta yeniden diriltilmiş ve bu sayede ihtiyaçlara karşılık verilmeye çalışılmıştır. İki kurum arasında hem hukuki hem ekonomik olarak farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda konkordato sürecini hukuki ve ekonomik perspektiften kısaca inceleyeceğiz.