Kategori: Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Nedir?

Ticaret Kanunu “Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır.  Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Cumhurbaşkanınca çıkarılacak kararnamede gösterilir.