Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku

Son yıllarda sağlık hukuku ciddi bir gelişim göstermiştir.

Hastaların bilinçlenmesi sonucu sağlık alanına ilişkin uyuşmazlıkların arttığı görülmektedir.

Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku

Davaların genel konusu kötü tıbbi müdahale (malpraktis) olmakla birlikte sigorta hukukunun da devreye girmesiyle süreç karmaşıklaşabilmektedir.

Bu alanda uzman bir avukatın hukuki desteği vazgeçilmezdir.